Đà Nẵng thí điểm mô hình bãi đỗ xe thông minh

TP Đà Nẵng sẽ tập trung triển khai thí điểm mô hình bãi đỗ xe nổi, thông minh trong năm 2018, trong đó ưu tiên kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa có văn bản về việc quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý tại các bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai, rà soát quy hoạch hệ thống giao thông tĩnh, trong đó, chú trọng các bãi đỗ xe công cộng bảo đảm phù hợp với nhu cầu thực tế, có tính toán bán kính phục vụ hợp lý, gắn với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; rà soát quy hoạch phân khu đã được phê duyệt, bổ sung quỹ đất xây dựng bãi đỗ xe công cộng; ưu tiên dành quỹ đất và ngân sách để bố trí, xây dựng các bãi đỗ xe đã được thống nhất chủ trương.

Tăng cường tổ chức các vịnh đỗ xe trước các công trình công cộng, nhất là trường học, bệnh viện, trung tâm mua sắm…; triển khai cấm đậu, đỗ xe trên các tuyến đường có lưu lượng giao thông lớn, mặt cắt ngang đường hẹp (sau khi có tổ chức bãi đỗ xe công cộng hợp lý).

 

TP Đà Nẵng sẽ tập trung triển khai thí điểm mô hình bãi đỗ xe nổi, thông minh trong năm 2018, trong đó ưu tiên kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP.

TP Đà Nẵng sẽ tập trung triển khai thí điểm mô hình bãi đỗ xe nổi, thông minh trong năm 2018, trong đó ưu tiên kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP.

Có kế hoạch cụ thể, khoa học, xây dựng lộ trình thực hiện, kế hoạch phân bổ ngân sách đầu tư bãi đỗ xe; có cơ chế, chính sách thuận lợi huy động nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng bãi đỗ xe và sớm điều chỉnh, hoàn thành đề án thu tiền đậu, đỗ xe công cộng để ứng dụng vào thực tế.

Trước mắt tập trung triển khai thí điểm mô hình bãi đỗ xe nổi, thông minh trong năm 2018. Trong đó, ưu tiên kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; báo cáo HĐND, UBND thành phố trong tháng 10/2017.

Chủ tịch Đà Nẵng cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai kiểm tra thực hiện cấp phép xây dựng công trình, kiến trúc cần chú trọng năng lực giao thông khu vực triển khai dự án.

Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa - Thể thao, Sở Du lịch, Sở Công thương… tăng cường công tác phối hợp bảo đảm việc cấp phép hoạt động các cơ sở dịch vụ, kinh doanh đáp ứng yêu cầu chỗ đậu xe và các tiêu chuẩn khác. Đồng thời, chủ động rà soát các khu đất trống, tại các khu vực đông dân cư, lưu lượng tham gia giao thông lớn kiến nghị các cơ quan chức năng chuyển đổi mục đích sử dụng thành bãi đỗ xe công cộng.