Tin tức

Chủ trương mới nhất của UBND TP Đà Nẵng về xây dựng các bãi đỗ xe PPP

15/01/2019

Chủ trương mới nhất của UBND TP Đà Nẵng về xây dựng các bãi đỗ xe PPP

Xem thêm
Cách nào Hà Nội có 30.000 tỷ đầu tư bãi đỗ xe?

15/01/2019

Cách nào Hà Nội có 30.000 tỷ đầu tư bãi đỗ xe?